Psycholog

Jak psycholog pomaga pacjentom w trudnych sytuacjach życiowych? Bardzo istotna jest przede wszystkim wyrozumiałość dla doświadczanych emocji i wsparcie w radzeniu sobie z nimi na co dzień. Psychoterapia umożliwia wypracowanie sobie nowego spojrzenia na problemy, co stwarza okazję do tego, aby znaleźć zupełnie inne, a być może znacznie skuteczniejsze, rozwiązania swoich kłopotów. Z czasem pacjent staje się zdolny do własnej analizy określonego zachowania, które już miało miejsce lub też dopiero jest planowane. Co więcej, potrafi lepiej zrozumieć przyczynę pewnych zdarzeń, uwzględniając przy tym także powody danego postępowania innych ludzi wokół niego. Najistotniejszym efektem konsultacji z psychologiem jest wyższy poziom świadomości motywów swojego zachowania i możliwości zmiany ich na lepsze. Prawdziwy profesjonalista nie podejmuje jednak decyzji za pacjenta i niczego mu nie narzuca. Tak działa właśnie prowadzona przez nas psychoterapia w Wałbrzychu, na którą serdecznie zapraszamy.

Konsultacja psychologiczna

Jest to pierwsze spotkanie pacjenta z psychologiem, podczas którego przedstawia on swój problem, a specjalista dokonuje jego wstępnej analizy i identyfikacji, proponując pewne rozwiązania. Może to być także pierwszy etap terapii par lub rodzinnej, jeśli przeżywana trudność dotyczy całego ogniska domowego. Zwykle przeprowadza się od jednej do trzech konsultacji.

Psychoterapia par

W przypadku poważnego kryzysu związku, który nie udaje się rozwiązać jedynie między sobą, warto zgłosić się do pomoc do psychologa. Oferowana przez nas terapia par w Wałbrzychu pozwoli Państwu znaleźć najbardziej optymalne rozwiązania problemów występujących w relacji, aby dobrze czuło się w niej każde z partnerów. Spojrzenie na problem w związku pochodzące z zewnątrz może być zupełnie inne, co pozwoli nabrać dystansu i otworzyć się na nowe możliwości wyeliminowania zaistniałych trudności. Praca nad relacją między dwojgiem ludzi to bardzo istotne zadanie, więc lepiej jest podjąć wszelkie próby uleczenia sytuacji niż burzyć coś, co przez lata budowaliśmy z bliską osobą.

Psychoterapia rodzinna

W tego rodzaju terapię zazwyczaj angażuje się wszystkich członków ogniska domowego, co pozwala naprawić pojawiające się wśród nich problemy. Psycholog dokonuje dokładnej analizy stosunków panujących między poszczególnymi osobami, starając się jak najprecyzyjniej określić ewentualne nieprawidłowości. W tym procesie, uwzględnia się między innymi delegowane zadania, pełnione role i postawione granice. Nasza terapia rodzinna, prowadzona w Wałbrzychu, to świetna okazja do refleksji na temat swoich relacji z najbliższymi, a także do zastanowienia się nad postawionymi zadaniami rozwojowymi. Psychoterapeuta dowiaduje się, jaką więź mają ze sobą domownicy i czego od siebie wzajemnie wymagają. Pozwala to wypracować pewne rozwiązania i kompromisy, które przyczynią się do zredukowania lub nawet zupełnego zniwelowana określonych problemów.

Psychoterapia

Jest to specjalistyczna metoda leczenia polegająca na stosowaniu psychologicznych oddziaływań opierających się na wiedzy teoretycznej i umiejętności psychoterapeuty. Psycholog nie ocenia, nie udziela rad i nie daje gotowych rozwiązań. Pomaga natomiast zrozumieć przyczyny odczuwanego dyskomfortu emocjonalnego. Pomaga także w lepszym rozumieniu swoich potrzeb, a także emocji i myśli. Dzięki psychoterapii uzyskuje się nowe spojrzenie na siebie i wypracowuje sposoby rozwiązywania problemów.

Psycholog dziecięcy

Bada on, czy zachowanie dziecka, a także jego poziom rozwoju wykazują nieprawidłowości. Sprawdza, jakiego rodzaju i w jakim stopniu zostały one zdeterminowane biologicznie, a w jakim stopniu psychologicznie czyli poprzez czynniki i zdarzenia zewnętrzne. Sprawdza, jakie dziecko ma możliwości. Jakie powinno się zastosować działania w celu zlikwidowania zaburzeń, ich korekcji, względnie kompensacji deficytów. Psychoterapia dziecięca rozpoczyna się od ustalenia celu i planu pracy. Zależnie od wieku dziecka psychoterapia może przyjmować formę rozmowy lub zabawy. Od kompetencji psychologa zależy, czy uda się nawiązać kontakt z młodym pacjentem, który zwykle nie jest tak zmotywowany do podjęcia terapii jak jego opiekun. Psycholog pracujący z dziećmi pomaga stworzyć im takie warunki, które będą najkorzystniejsze dla ich potencjału rozwojowego. Zwykle do uzyskania poprawy w funkcjonowaniu dziecka lub nastolatka wymagana jest pomoc rodzica. Aby wspomóc dziecko w zmianie zachowania, rodzic w porozumieniu z psychologiem, między spotkaniami, wprowadza zmiany w otoczeniu dziecka. Jeśli miejscem Państwa zamieszkania jest Wałbrzych lub okolice i potrzebujecie Państwo profesjonalnej pomocy psychologicznej dla dziecka, serdecznie zapraszamy do poradni Alterego.

Diagnoza psychologiaczna:

  1. pomiar inteligencji i oceny procesów poznawczych,
  2. diagnozy osobowości,
  3. diagnozy relacji rodzinnych i szkolnych,
  4. diagnozy neuropsychologicznej.