O nas

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA

1mgr Anna Naskręt

 

Jestem psychologiem i psychoterapeutą systemowym. Skończyłam studia na Uniwersytecie Wrocławskim. uzyskałam certyfikat terapeuty systemowego kończąc II stopień szkolenia WTTS. Obecnie stale poszerzam swoją wiedzę z zakresu psychoterapii. Kolejnym celem mojego rozwoju jest uzyskanie certyfikatu psychoterapeuty akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Posiadam doświadczenie w pracy z dorosłymi, młodzieżą i dziećmi. Swój warsztat pracy stale wzbogacam. Uczestniczę w różnych kursach umożliwiających dalszy rozwój. W swojej pracy metody i techniki dobieram indywidualnie do pacjenta. Człowieka postrzegam wielowymiarowo. Jako ciągle zmieniającą się istotę, na którą nieustannie oddziałuje środowisko społeczne. Człowiek tworzy się w relacji na otoczenie i do otoczenia. Dlatego ważna jest świadomość potrzeb wynikających z tych obszarów. Zapewniam przyjazną przestrzeń, spokój, bezpieczeństwo, możliwość wyrażenia tego co trudne. Swoją pracę poddaję stałej superwizji. Ściśle przestrzegam zasad Kodeksu Etyczno- Zawodowego Psychologa oraz chronię poufności danych osobowych. Wszystkie spotkania objęte są tajemnicą zawodową.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Od 2012r. prowadzę Poradnię Psychologiczno – Logopedyczną Alterego w Wałbrzychu. Swoją wiedzę i doświadczenie zdobywałam i wciąż zdobywam pracując na Oddziałach Psychiatrycznych oraz Poradniach Zdrowia Psychicznego, w placówkach oświatowych, Gabinecie Sensomotorycznego Rozwoju Dziecka, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

KURSY:

Kurs z diagnozy i terapii zaburzeń odżywiania – anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się

Kurs z diagnozy i terapii zaburzeń lękowych

Szkolenie „Diagnoza i terapia dzieci z autyzmem”

Kurs z psychologii klinicznej

Szkolenie i warsztaty terapii i prowadzenia dziecka z ADHD

Kurs z psychopatologii rozwoju dzieci i młodzieży

Kurs z psychologii konfliktów społecznych

Szkolenie z diagnozy i rozwoju dzieci z wadą słuchu

Szkolenie z podstaw diagnozy i rozwoju dzieci niewidomych i niedowidzących

Szkolenie z podstaw terapii i diagnozy dzieci z autyzmem

Konferencja „przemoc wobec dzieci i młodzieży – problemy medyczne, społeczne oraz prawne” 

Konferencja „Psychiatria a psychoterapia – związek z miłości czy z rozsądku”

Konferencja „Podróż w głąb siebie w wymiarze indywidualnym i kulturowym”

NEUROLOGOPEDA, PEDAGOG

mgr Aleksandra Tylczyńska – Zepp

Jestem neurologopedą, logopedą ogólnym, pedagogiem specjalnym oraz pedagogiem- terapeutą. Zdobywałam doświadczenie pracując z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi.

OFERTA :

W zakresie zajęć neurologopedycznych i logopedycznych prowadzę trapię:

Opóźnionego Rozwoju Mowy, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dyslalii (brak lub nieprawidłowe realizacje głosek sz,ż,cz,dż, s,z,c,dz, ś,ż,ć,ź, k,g,h,t,d , r oraz mowa bezdźwięczna) afazji ( utrata mowy po przebytych udarach i w chorobach neurologicznych) , dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi (Autyzm , Zespół Aspergera), dzieci z chorobami genetycznymi (Zespół Downa, kraniostenozy), jąkania dzieci i dorosłych, bilingwalną (pacjenci dwujęzyczni), zaburzeń mowy związaną z problemami ortodontycznymi, dysartrii (pacjenci z MPD), wczesną interwencję logopedyczną dla dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia

W zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej :

Wykonuję diagnozy dzieci z grupy ryzyka dysleksji, prowadzę terapie dysleksji, dysgrafii, dysortografii, wykonuję diagnostykę gotowości szkolnej, zajęcia rozwojowe i edukacyjne,prowadzone dla dzieci od 2 roku życia, prowadzę Wczesną Nauka Czytania Metodą Symultaniczno- Sekwencyjną, prowadzę zajęcia matematyczne poprzez zabawę KLOCKAMI NUMICON

Zapraszam na konsultacje, diagnostykę, terapię oraz po propozycje ćwiczeń, do samodzielnej pracy w środowisku domowym pacjenta.

Dzięki ścisłej współpracy z psychologiem możliwa jest pełna diagnoza gotowości szkolnej, zagrożenia dysleksją rozwojową oraz terapia zaburzeń poznawczych.

W terapii stosuję różnorodne metody pracy:

– Werbotonalną,

– Wspomaganie Rytmogestem,

– Metodę Knillów,

– Terapię Taktylną,

– Terapię Ręki,

– Muzykoterapię,

– Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,

– Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania,

– Technikę Zalewania Mową,

– metodę ,,Baby Talk”,

– elementy Manualnego Torowania, Głosek,

– Monachijską Funkcjonalną Diagnostykę Rozwojową.

Metody dobieram stosownie do potrzeb pacjentów lub łączę stosując podejście holistyczne – wybierając elementy rokujące powodzenie terapii. Skutecznie współpracuję z lekarzami i specjalistami z dziedziny wspomagania rozwoju w celu postawienia prawidłowej diagnozy i doboru właściwych form terapii i leczenia.

Doświadczenie zdobywałam pracując z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w:

– Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ALTEREGO Wałbrzych 

– Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym SPZOZ Świdnica, Latawiec,

– Centrum Rehabilitacji PROMYK Świebodzice

– Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „CERMED” Boguszów-Gorce

– Ośrodku Rehabilitacji Świdnica

– Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 Boguszów-Gorce

– Przedszkolu ,, MICHAŁEK ‘’,

– Przedszkolu i Szkole Podstawowej Menadżerskiej Wałbrzych

 

Zapraszamy – Wałbrzych, ul. Główna 1c