O nas

PSYCHOLOG

1mgr Anna Naskręt

Jestem psychologiem i psychoterapeutą systemowym. Skończyłam studia na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie szkolę się w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej (II stopień psychoterapeuty systemowego). Posiadam doświadczenie w pracy z dorosłymi, młodzieżą i dziećmi. Swój warsztat pracy stale wzbogacam.  Uczestniczę w różnych kursach umożliwiających dalszy rozwój. W swojej pracy metody i techniki dobieram indywidualnie do pacjenta. Człowieka postrzegam wielowymiarowo. Jako ciągle zmieniającą się istotę, na którą nieustannie oddziałuje środowisko społeczne. Człowiek tworzy się  w relacji na otoczenie i do otoczenia. Dlatego ważna jest świadomość potrzeb wynikających z tych obszarów. Zapewniam przyjazną przestrzeń, spokój, bezpieczeństwo, możliwość wyrażenia tego co trudne. Swoją pracę poddaję stałej superwizji. Ściśle przestrzegam zasad Kodeksu Etyczno- Zawodowego Psychologa oraz chronię poufności danych osobowych. Wszystkie spotkania objęte są tajemnicą zawodową.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Od 2012r. prowadzę  Poradnię Psychologiczno – Logopedyczną Alterego w Wałbrzychu. Swoją wiedzę i doświadczenie zdobywałam i wciąż zdobywam pracując na Oddziałach Psychiatrycznych oraz Poradniach Zdrowia Psychicznego, w placówkach oświatowych, Gabinecie Sensomotorycznego Rozwoju Dziecka, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

KURSY:

Kurs z diagnozy i terapii zaburzeń odżywiania – anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się

Kurs z diagnozy i terapii zaburzeń lękowych

Szkolenie „Diagnoza i terapia dzieci z autyzmem”

Kurs z psychologii klinicznej

Szkolenie i warsztaty terapii i prowadzenia dziecka z ADHD

Kurs z psychopatologii rozwoju dzieci i młodzieży

Kurs z psychologii konfliktów społecznych

Szkolenie z diagnozy i rozwoju dzieci z wadą słuchu

Szkolenie z podstaw diagnozy i rozwoju dzieci niewidomych i niedowidzących

Szkolenie z podstaw terapii i diagnozy dzieci z autyzmem

Konferencja „przemoc wobec dzieci i młodzieży – problemy medyczne, społeczne oraz prawne” 

Konferencja „Psychiatria a psychoterapia – związek z miłości czy z rozsądku”

Konferencja „Podróż w głąb siebie w wymiarze indywidualnym i kulturowym”

 

 

LOGOPEDA/PEDAGOG

3mgr Aleksandra Tylczyńska – Zepp

Logopeda w trakcie specjalizacji z neurologopedii, pedagog-terapeuta, oligofrenopedagog

HISTORIA ZATRUDNIENIA:

SP ZOZ  LATAWIEC Świdnica

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  ALTEREGO  Wałbrzych

Centrum Rehabilitacji PROMYK Świebodzice

NZOZ  CERMED  Boguszów-Gorce

Ośrodek Rehabilitacji Świdnica

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 Boguszów-Gorce

Dom Dziecka Wrocław, Wałbrzych

 KURSY:

Muzykoterapia

Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

Monachijska  Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa

Terapia Ręki

Seksualność osób niepełnosprawnych

Metoda Rekonstrukcji rodziny

Dziecko  w rodzinie

Metody Terapeutyczne w Pracy z Uczniem Z Dysleksją

Agresja rówieśnicza

Umiejętność współpracy z rodziną

Kurs języka migowego dla pracowników służb społecznych

Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Szkolenie z zakresu zapobiegania narkomanii

Trening umiejętności pracy z rodziną dysfunkcyjną

 

Zapraszamy – Wałbrzych, ul. Basztowa 19/14