Logopeda

Terapia logopedyczna – zaburzenia mowy, przywracanie mowy niewykształconej, wyrównywanie opóźnień w rozwoju mowy, terapia pierwotnych i wtórnych zaburzeń mowy, m.in. po udarach, afazja, jąkanie, echolalia, paralalia, neurologopedia
Terapia pedagogiczna
Wspomaganie dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce, m.in. dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia, wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych, terapia ręki, diagnozowanie gotowości szkolnej, diagnoza pedagogiczna.